Now Playing Tracks

Psalmul 29:3-4, 9-10 NTR

Glasul Domnului răsună deasupra apelor. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul; Domnul este deasupra apelor mari. Glasul Domnului răsună cu putere, glasul Domnului răsună cu măreție. Glasul Domnului apleacă stejarii și despoaie pădurile; în Templul Său toți strigă: „Slavă!“ În timpul potopului Domnul era pe tron; Domnul va trona ca împărat pe vecie.

Cel rău va fi prins de înseși nelegiuirile lui și va fi legat cu funiile păcatului lui. El va muri din lipsă de disciplinare și va rătăci din prea multa lui prostie.
Solomon
We make Tumblr themes